Milliardoverskot for Hydro

Norsk fikk et resultat på 1 milliard kroner etter skatt, i fjerde kvartal i fjor. Det er dobbelt så mykje som fjerde kvartal i 2015. Hydro seier veksten i inntektene av betre pris på ferdigprodusert aluminium og råvaren alumina, skriv e24.no. Hydro Sunndal står for ein stor del av aluminiumsproduksjonen i Noreg.

Norsk Hydro på Sunndalsøra
Foto: Bjørn Sigurdsøn, Sigurdsøn, Bjørn / Scanpix