Hopp til innhold

Meisingset-Håkkåssaga utlyst

Statens vegvesen har lyst ut konkurranse for bygging av ny vei mellom Meisingset og Håkkåssaga i Tingvoll. Kontrakten er den andre veibyggingskontrakten for riksvei 70 mellom Tingvoll-Meisingset, og innebærer bygging av 5 kilometer vei, 1,5 kilometer gang-og sykkelveg, 3 betongunderganger, 1 ny bru og 3,4 kilometer tilkomstveier. Tilbudsfristen er 19.april.