Hopp til innhold

- En historisk milepæl for Høyre

Høyre har tatt det første stikket i kampen om den fylkespolitiske makten i Møre og Romsdal de neste fire årene. Resultatet kan bli en historisk milepæl for partiet.

Trond Vestre

EKSPERT: Trond Vestre er NRK Møre og Romsdals valgekspert.

Foto: Åge André Breivik / NRK

ANALYSE: Målingen som Sentio har gjort for NRK og de tre største avisene i fylket, viser at Høyre kan bli det største partiet i Møre og Romsdal etter fylkestingsvalget i høst.

Det har aldri skjedd før. Høyre har heller aldri vært størst ved noe stortingsvalg i Møre og Romsdal i moderne tid.

Troverdig regjeringsalternativ

Den viktigste grunnen til Høyres store fremgang i Møre og Romsdal er den langvarige høye oppslutningen partiet har hatt nasjonalt.

Høyre fremstår som et troverdig regjeringsalternativ. Det gir også større oppmerksomhet om partiets saker. Og det skjer på bekostning av Fremskrittspartiet.

I tillegg slår sykehusstriden mellom Molde og Kristiansund inn med stor kraft i denne målingen.

Arbeiderpartiet sliter tungt i Romsdal på grunn av sykehusstriden, og tapet i Romsdal er trolig langt større en gevinsten denne saken gir partiet på Nordmøre.

Helge Orten ny fylkesordfører
Helge Orten

NY: Helge Orten kan bli den nye fylkesordføreren i Møre og Romsdal.

Foto: Trond Vestre / NRK

Blir dette resultatet ved valget 12.september - med Høyre et hestehode foran Frp og Arbeiderpartiet - blir Helge Orten den neste fylkesordføreren i Møre og Romsdal.

Uansett hvor fersk de andre partiene i dagens flertallskonstellasjon måtte mene at Helge Orten er som fylkespolitiker, blir det vanskelig å utmanøvrere Høyre.

Det er selvfølgelig all grunn til å peke på historikken som viser at det er svært sjelden det største partiet får fylkesordføreren i Møre og Romsdal. Det har bare skjedd en gang før, nemlig i 1991 da Grethe Bjørlo fra Arbeiderpartiet ble fylkesordfører. Men selv om Ap var det største partiet den gang, gjorde partiet et dårlig valg og gikk kraftig tilbake.

Altså: valgvinnere er ikke nødvendigvis forhandlingsvinnere i fylkespolitikken i Møre og Romsdal. Ofte har det vært snarere tvert om.

Kan samarbeide i mange retninger

Olav Bratland

GIR SEG: Dagens fylkesordfører Olav Bratland (H) gir seg etter valget.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Men - og dette er viktig - i tillegg til høy oppslutning har Høyre ett fortrinn til. Høyre er i en gunstig posisjon fordi partiet kan samarbeide i mange retninger.

Høyre kan søke samarbeid både med Arbeiderpartiet og sentrumspartiene dersom de nåværende vennene i Frp, Krf og Sunnmørslista skulle vende det døve øret til når Høyre blåser i fløyta.

Høyre har hatt fylkesordføreren i fire år. Det er ingen tvil om at Høyre ønsker fire nye år. Men dersom styrkeforholdet mellom Høyre og Frp skulle jevne seg ut frem mot valget i september, kan kampen om posisjonene bli en vanskelig nøtt å knekke. For også Frp har lyst til å ha fylkesordføreren.

Frank Sve

TREKKER NED: Frp og Frank Sve kommer dårlig ut i målingen Sentio har gjort for NRK og de tre søtste avisene i Møre og Romsdal.

Foto: Trond Vestre / NRK

Høyre og Frp mangler tilsammen tre mandater på å få flertall i fylkestinget med Sentio sin måling. Heller ikke Sunnmørslista sine to mandater er nok til å danne flertall. Det betyr at disse tre partiene ligger dårligere an nå enn i to av de fire målingene som Sentio utførte før fylkestingsvalget i 2007.

Det er først og fremst Frp som trekker resultatet ned. Frp har dårligere oppslutning nå enn i samtlige fire målinger i 2007, men den er noe bedre enn valgresultatet i 2007.

Lykkelig ekteskap
Frank Sve (Frp), Helge Orten (H) og Jon Aasen (AP)

SPENNENDE: Hvem blir den nye fylkesordføreren? Frank Sve (Frp), Helge Orten (H) eller Jon Aasen (Ap).

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

De siste ukene har vi stadig oftere fått høre hvor godt samarbeidet har vært mellom Høyre, Frp, Sunnmørslista og Krf.

For å understreke hvor lykkelig dette ekteskapet har vært, har KrF gått ut og sagt at de ønsker å fortsette dette samarbeidet etter valget også.Som svar har Steinar Reiten og Krf fått applaus fra Frank Sve og Frp.

Dette blir karakterisert som en avklaring. Etter bråket i 2003 og 2007 er det sikkert et klokt trekk. Men den store idyllen fungerer også som et røykteppe.

Det fine med røyktepper er nemlig at ting blir så kjedelig at ingen bryr seg. For hvem gidder å løfte på dyna for å se hva som skjer når forholdet mellom Høyre, Frp, Sunnmørslista og Krf er i den skjønneste orden.

KrF skiftet side

I juni 2007 ga Krf det samme signalet som nå. Rett inn i mikrofonen: Krf fikk så godt gjennomslag i det som den gangen var det styrende flertallet at det ikke var noe poeng i å skifte side.

Men da var samtalene med opposisjonen for lengst i gang, og resultatet var at Krf skiftet side allerede før valget.

Det er viktig å ha klart for seg hvilken rolle kampen om posisjonene spiller i fylkespolitikken. Dette påvirker forhandlingene rundt valget i mye større grad enn hva de politiske skillene gjør.

Derfor blir ofte disse forhandlingene et rått og ubarmhjertig spill der fagre løfter og lykkelige ekteskap blir ofret.

Ikke saklig relevans

Begreper som "borgerlig" og "ikke-borgerlig" eller "rød-grønt" er langt på veg misvisende for å beskrive det politiske spillet i fylkestinget. Det har ikke saklig relevans. Likevel dukker slike begreper opp jevnlig for å å begrunne og forsvare politiske vegvalg.

Også Krf sitt utspill om fortsatt samarbeid med Høyre, Frp og Sunnmørslista etter valget blir begrunnet med ønsket om et "borgerlig samarbeid". Men dette betyr lite når rotteracet starter ved forhandlingsbordet.

Et avgjørende skille

Det avgjørende skillet i fylkestinget i Møre og Romsdal går mellom de som er en del av flertallet og de som ikke er en del av flertallet.

De som er en del av flertallet, har innflytelse på viktige politiske avgjørelser . De som ikke er en del av flertallet, er parkert på sidelinjen og må nøye seg med brød og vann i fire år.

Derfor får utfallet av forhandlingene dramatiske konsekvenser for partiene og for en del av politikerne som er involvert.

Det handler om fremtiden, både den politiske og den personlige. Det er mye som står på spill.