Hopp til innhold

Mannsdominans i trafikkulykker

Menn kjører ikke bare for fort. Statistikk fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser at de også krasjer oftest.

Bil

– Hvis vi skal få dødstallene ytterligere ned, blir vi kanskje nødt til å innføre en rekke upopulære tiltak, som for eksempel strengere helsekrav, alkolås og adferdsregistrator, sier Ragnar Masdal, lederen for vegvesenets ulykkesanalysegruppe.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Torsdag kunne du lese på NRK.no at menn står for 91 prosent av alle fartslovbrudd i trafikken.

Stine Neverdal i Finansnæringens Fellesorganisasjon

Kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Foto: FNH

Artikkelen handlet om lovbrudd, men inkluderte ikke trafikkulykker som fører til materielle skader og/eller persondød.

Nå viser tall fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) at menn også dominerer på denne statistikken. Dersom man ser på de siste fem årene, står menn bak hele 70 prosent av trafikkulykkene i Norge.

– Menn dominerer særlig i ulykkene som er relatert til forbikjøring og møteulykker, med henholdsvis 77 og 72 prosent andel. Menn kjører ofte raske og dyre biler, og overvurderer egne kjøreferdigheter, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i FNO.

Saken fortsetter under tabellen

Antall skader fordelt på år og kjønn

Antall trafikkskader

.

Mann

Kvinne

Sum

2012

66.1%

33.9%

100.0%

2011

67.6%

32.4%

100.0%

2010

68.9%

31.1%

100.0%

2009

69.2%

30.8%

100.0%

2008

68.9%

31.1%

100.0%

Totalt:

68.3%

31.7%

100.0%

Her kan du se antall skader i trafikken fordelt på år og kjønn, med utgangspunkt i de siste fem årene.

Menn kjører mer

Det er likevel ett moment som er viktig å inkludere – menn kjører ofte lenger enn kvinner. Dermed øker sannsynligheten for å bli involvert i en ulykke.

– Særlig på langturer er det ofte menn som sitter bak rattet. Vi kommer likevel ikke unna at de yngste sjåførene er mest skadeutsatt. Særlig fordi de har en tendens til å kombinere de tre livsfarlige tingene – høy fart, manglene bilbelte og i noen tilfeller promille, sier Neverdal.

Rune Elvik

Forskningsleder Rune Elvik i Transportøkonomisk Institutt (TØI).

Foto: NRK

Transportøkonomisk Institutt (TØI) har forsket på risiko i veitrafikken, og har blant annet regnet med kjørelengde for hver enkelt sjåfør.

I en publikasjon av Torkel Bjørnskau kommer det frem at 0,21 mannlige personbilførere blir innblandet i ulykker med personskade per million kjørte km. For kvinnene er tallet litt høyere totalt sett – 0,24.

Skadestatistikken er altså ganske jevn totalt sett, men det skyldes utjevning i de voksne årene. I aldersgruppen 18–24 år står den mannlige delen for hele 0,76 skadde personbilførere per million kjørte km. Jentene ligger et godt stykke under – på 0,44.

– Det kan virke lite når man tar i betraktning at en enkeltperson bare kjører ca. 10-15.000 km i året. Hvis man derimot slår sammen antall kjørte km på hele befolkningen, så når man fort en million, sier forskningsleder Rune Elvik ved TØI.

Saken fortsetter under tabellen

Personbilføreres skaderisiko fordelt på kjønn og alder

Antall Skader korrekt

Personbilførere innblandet i ulykker med personskade per million personkilometer.

Foto: Transportøkonomisk Institutt (TØI)

Kontroversielle forslag

Ragnar Masdal er leder for ulykkesanalysegruppen i Statens vegvesen, og bekrefter påstandene om at menn står for 70 prosent av skadestatistikken. Han understreker også at møteulykker og utforkjøring står for 75 prosent av alle dødsulykker.

Han minner likevel om at antallet ulykker i trafikken har gått betraktelig ned de siste årene – særlig de som fører til persondød.

Ragnar Masdal

Ragnar Masdal er leder for ulykkesanalysegruppen i Statens vegvesen.

Foto: NRK

– I fjor ble det registrert "kun" 168 dødsfall i trafikken. Det har vært en markant nedgang siden 70-tallet, da vi registrerte tidenes høyeste dødstall på 560 drepte.

– Kan vi komme under 100?

– Vi håper det. Vi jobber jo etter den såkalte "nullvisjonen", med null drepte og skadde, men det begynner å koste for folk.

– Hvordan det?

– Hvis vi skal få dødstallene ytterligere ned, blir vi kanskje nødt til å innføre en rekke upopulære tiltak, som for eksempel strengere helsekrav, alkolås og adferdsregistrator. Det kan hende at folk vil føle innskrenket handlefrihet, men på en annen side så følte folk det på samme måten da bilbeltet kom i 70-årene.

Ulykkesart

Under kan du se antallet forskjellige ulykkesarter i Norge de siste fem årene.

Antall skader FNO 2

.

Sum

Mann

Kvinne

Uten fører

Ukjent

Kryssende kjøreretninger i kryss

164830

102266

47171

5699

9693

Møtende kjøreretninger i kryss

11776

7517

3197

568

494

Parallelle kjøreretninger i kryss

14467

10156

2605

620

1086

Påkjørt bakfra

262917

156242

74273

10104

22298

Forbikjøring

50260

34891

10151

2052

3167

Møting

96024

59948

23099

4032

8945

Rygging

296440

162489

90280

27793

15878

Påkjørt parkert kjøretøy

273180

116168

51949

88055

17007

Eneulykke

322208

183057

81264

41451

16435

Påkjørsel av fotgjenger/syklist

5544

2281

1179

367

1716

Annen ulykkestype

212636

105039

40677

38781

28139

Ukjent/uoppgjort

16981

1550

446

1962

13024

Total

1727263

941606

426292

221484

137882

Kilde: Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Kilde: Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).