Må flytte rundt på døde mennesker fordi de mangler kjølekapasitet

Ålesund har for liten kjølekapasitet for døde mennesker. – Situasjonen er prekær, mener begravelsesbyråene.

Kjølerom for kister

Mangel på kjølerom gjør at begravelsesbyråene må flytte rundt på de avdøde avhengig av ledig kapasitet.

Foto: Alfa Begravelsesbyrå

Gravferdsbyråene i Ålesund fortviler over manglende kjølerom for døde mennesker. Kapasiteten er sprengt på sykehuset og ved sykehjemmene.

Det fører til at byråene må frakte kistene fram og tilbake for å finne et ledig kjølerom.

Odd Sverre Øie

Odd Øie, eier av Alfa Begravelsesbyrå, synes det er uverdig å måtte flytte rundt på kister fordi kommunen mangler kjølekapasitet.

Foto: Alfa Begravelsesbyrå

– Å skulle flytte frem og tilbake på kister mellom sykehjem der det kan være ledig kapasitet, det føler vi er veldig uverdig, sier Odd Øie som eier Alfa begravelsesbyrå.

Pårørende vet ikke om det

Hva synes de pårørende om at dere frakter kistene frem og tilbake?

– Det er vel ingen som vet at vi må gjøre dette. Det er noe som ikke har blitt snakket om, og det har pågått i mange år, sier Øie.

Kommunen vil at byråene skal fikse kjølerom selv

Etter at kjølerommet ved det gamle krematoriet i Ålesund ble ødelagt, har det vært vanskelig å oppdrive nok kjøleplasser for kistene. Sykehusene trenger plassene selv, og det samme gjør sykehjemmene.

Nå har kommunen tilbudt begravelsesbyråene å sette i stand det gamle kjølerommet ved krematoriet selv.

– Det kjølerommet er avleggs. Det er nivåforskjeller på gulvet på rommet i forhold til gangen, det er trangt å komme inn, og det er plass til kun tre kister. Å sette i stand det vil ikke avhjelpe noe særlig i de verste periodene, sier Øie.

Og det er heller ikke byråene sin jobb.

Kommunen sitt ansvar

For det er kommunen som har ansvaret for å ha tilstrekkelig med kjølekapasitet.

Fungerende rådmann Ronny Frekhaug sier at en eventuell utbygging først kan vurderes når budsjett- og økonomiplanen kommer opp i høst.