Lønn skaper dårlig resultat

Helse Møre og Romsdal har hittil i år et resultat som er 26 mill. kr dårligere enn revidert resultatmål. Avviket skyldes i hovedsak høyere lønnskostnader enn planlagt. Dette kommer fram i sakspapirene til neste styremøte i Helse Midt-Norge som er onsdag 18. oktober. Der står det også at Helse Midt-Norge følger særskilt opp Helse Møre og Romsdal sitt arbeid knyttet til resultatforbedring.

Styremøte Helse Møre og Romsdal
Foto: Terje Reite / NRK