Kystdirektøren får krass kritikk

Kystverkets arbeidstakerorganisasjoner er misfornøyd med kystdirektør Kirsti Slotsvik, og krever nå opprydding. Kystdirektøren selv mener hun har tillit fra de ansatte.

Kystdirektør Kirsti Slotsvik.

Kirsti Slotsvik får krass kritikk fra de ansatte.

Foto: Brede Olav Røsjø / Remi Sagen / Alf Jørgen Hernes Tyssing / NRK

– Det blir ikke tatt tak i de virkelige utfordringene. Vi ønsker å bidra til et styrket kystverk med fokus på ressursbruk, oppgaveløsning og arbeidsmiljø. Vi erkjenner at vi ikke lykkes med dette under nåværende kystdirektør, står det i en bekymringsmelding til Fiskeri- og kystdepartementet, skriver Sunnmørsposten.

– Løs saken lokalt

Bekymringsmeldingen er underskrevet av lederne i alle Kystverkets arbeidstakerorganisasjoner og hovedsammenslutninger, med alle de 1.100 i Kystverket bak seg.

Det gjelder Losbåtførernes forbund, Norsk Losforbund, Parat, Norsk Tjenestemannslag, Norsk Arbeidsmandsforbund, Akademikerne og Unio.

Svaret fra departementet er en sterk henstilling om å ta saken opp med Kystverket som arbeidsgiver, og løse problemene lokalt.

– Departementet er ikke part og har ingen mulighet til å ta stilling til forholdene som er beskrevet, sier avdelingsdirektør Karl Rusten og rådgiver Hilde Dramstad Utne i svaret.

– Har tatt opp saken flere ganger

Gerd Smedstuen representerer 11 forbund med 140 ansatte i Akademikerne og Unio.

De tillitsvalgte klager på manglende forståelse og etterlevelse av lov og avtaleverk.

– Alt går på manglende medbestemmelse og har preget Kystverket i flere år. Vi har hatt handlingsmøter hvor vi tar opp konkrete forhold. Uten at sakene løses, oppstår bare nye saker, sier hun til Sunnmørsposten.

Ifølge de tillitsvalgte er sakene tatt opp med ledelsen gjentatte ganger, skriftlig og muntlig.

De ansattes organisasjoner mener kystdirektøren mangler interesse for å bedre samarbeidet.

Smedstuen håper nå Kystverket klarer å løse problemene lokalt.

– De tillitsvalgte har gode betingelser

– Jeg opplever å ha de ansatte sin tillit. De siste dagene har mange medarbeidere gitt uttrykk for at de ikke stiller seg bak det brevet du viser til, sier kystdirektør Kirsti Slotsvik til Sunnmørsposten.

– Jeg er også gjort kjent med at ansatte har skrevet til sine respektive arbeidstakerorganisasjoner at de tar avstand fra innholdet i brevet, sier hun.

Slotsvik mener det i bekymringsbrevet framsettes en rekke udokumenterte påstander, som hun ikke kjenner seg igjen i.

Hun avviser at tillitsvalgte har vanskelige rammebetingelser, og at arbeidsgiver praktiserer suverenitet der saker skulle vært løst i partssammensatte utvalg.

– Kystverkets tillitsvalgte har svært gode rammebetingelser og tid til tillitsvalgtarbeid og økonomiske betingelser. Vi er opptatt av å følge Hovedavtalens bestemmelser om medbestemmelse og partsrepresentasjon, sier hun.