Hopp til innhold

Kritisk til å utvide abortgrensa

Biskopane er kritiske til å utvide grensa for sjølvbestemt abort. Dei har sendt inn eit felles høyringssvar om abortutvalet sin rapport. Biskopane meiner målet må vere å ha så få abortar som moglet, og at abortar bør gjennoførast på eit så tidleg tidspunkt som mogleg. Dei er dermed kritiske til å utvide retten frå veke 12 til 18. Mørebiskop Ingeborg Midttømme meiner forslaget ikkje i stor nok grad tar opp rettsvernet fosteret får gjennom svangerskapet

Ingeborg Midttømme
Foto: Øyvind Sandnes / NRK