Hopp til innhold

– Vi har ansvaret for å få til ei god kommunesamanslåing

Ordførarane er førebudde på ein krevjande jobb når Ørsta og Volda startar prosessen med å slå saman dei to kommunane. Men mange er skeptiske.

arild iversen og rune hovde

Volda-ordførar Arild Iversen og ordførar i nabokommunen Ørsta, Rune Hovde, meiner at dei har eit ansvar for å gjennomføre ei god kommunesamanslåing.

Foto: Trond Vestre / NRK

Rune Hovde

Ordførar i Ørsta, Rune Hovde (H).

Foto: Trond Vestre / NRK

– Det er viktig at Ørsta og Volda sjølve tar ansvaret i staden for å bli overkøyrd når kommunesamanslåinga kjem, seier ordførar i Ørsta, Rune Hovde (H).

Regjeringa vil gjennomføre ein kommunereform innan dei neste tre åra. Dei to kommunane er geografisk nære og har vore gjennom ein runde allereie.

– Viss vi hadde ønska å stoppe denne prosessen så har vi tusen gode argument å drage fram. Men vil vi det? Eller ønskjer vi heller å få til gode løysingar for innbyggjarane våre, seier Hovde.

Stort ansvar

Arild Iversen

Arild Iversen (KrF), ordførar i Volda.

Foto: Trond Vestre / NRK
Petter Bjørdal

Arbeiderparti-politikar Petter Bjørdal frå Ørsta.

Foto: Trond Vestre / NRK
Åsmund Masdal

Åsmund Masdal frå Nordre Vartdal er ikkje begeistra for samanslåing.

Foto: Trond Vestre / NRK

Allereie våren 2016 skal kommunane gjere sine vedtak, og 2. september kjem kommunalministeren på besøk. Då startar arbeidet.

– Vi har eit stort ansvar når det gjeld å setje i gang og gjennomføre ein god prosess. Eg trur også at vi har eit ansvar for å synleggjere det at desse to kommunane har mykje til felles, seier Volda-ordførar Arild Iversen (KrF).

– Liten gevinst

Arbeiderparti-politikaren Petter Bjørdal frå Ørsta meiner at det er lite å hente økonomisk viss kommunene slår seg saman.

– Dei fordelane som ein får ved samanslåing av barnevern og andre fellesfunksjonar har vi allereie. Difor ser ikkje eg nokon gevinst i denne samanslåinga.

Han meiner at det hadde vore betre å gjere heile Søre Sunnmøre til ei kommune.

– Då hadde kommunen blitt stor nok til å ta over dei funksjonane som fylkeskommunen har i dag, seier Bjørdal.

Kva skal barnet heite?

Innbyggjarane Reidun Vartdal og Åsmund Masdal frå Nordre Vartdal i Ørsta er skeptiske.

– Blir det samanslåing så blir Ørsta ein utkant, og det likar eg ikkje, seier Marsdal.

– Slik som eg ser det så er det ikkje positivt at avstandane blir større. Også kjem vi til å få eit kjempeproblem med å bestemme kva kommunen skal heite. Det må jo bli Ørsta, seier Vartdal.