Hopp til innhold

Krevende for politiet - kostnadene usikre

Bryllupet til prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett i Geiranger blir utfordrende for Møre og Romsdal politidistrikt. Det går frem av et brev til Politidirektoratet der dekning av kostnader er tema.

Det er nå klart at arrangementet starter i Ålesund før de i løpet av fredagen reiser inn til Geiranger.

I brevet skriver Møre og Romsdal politidistrikt at de planlegger for et stort uttak av egne mannskaper i forbindelse med arrangementet.

Videre skriver politidistriktet at geografi og tilkomst er krevende, noe som forutsetter særskilt god planlegging og dimensjonering i forhold til logistikk.

Det store uttaket av mannskaper vil få konsekvenser for bemanning og kostnader både før og etter arrangementet.

I brevet er kostnadsestimatet sladdet, men politidistriktet skriver at kostnadene er heftet med usikkerhet.

Märtha Louise og Durek Verrett.
Foto: Lise Åserud / NTB