Vil ha strengere rusgrenser for medisiner

Flere tusen bilførere kjører i medisinrus med godkjenning fra legene. Nå krever fylkeslegen i Møre og Romsdal en felles rusgrense.

Flere tusen bilførere kjører i medisinrus med godkjenning fra legene. Må krever fylkeslegen i Møre og Romsdal en felles rusgrense.

Assisterende fylkeslege i Møre og Romsdal, Cato Innerdal krever felles rusgrense for medisiner og alkohol.

Trafikk

Flere tusen bilførere kjører i medisinrus med legens godkjennelse. Medisinene kan tilsvare en promille i alkoholrus.

Foto: Hans Thomas / Eikrem

På norske veier kan bilister med legenes velsignelse være medisinert og kjøre med over en i promille tilsvarende alkoholrus.

– Det er et dilemma når vi vet at medikamentene har denne påvirkningsgraden, sier Cato Innerdal, som er assisterende fylkeslege i Møre og Romsdal.

Sløvende legemidler

I en høringsuttalelse ber han nå Helsedirektoratet innføre en fast rusgrense uansett om det gjelder legemidler utskrevet på resept, narkotiske stoff eller alkohol.

En studie fra Folkehelseinstituttet viser at kjøring etter bruk av trafikkfarlige, sløvende legemidler er vanligere i Norge enn i de fleste andre land.

Mistet førerkortet

Medisiner

Mange bilførere bruker sterke eller sløvende medisiner. Det vil fylkeslegen nå ha slutt på.

Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

I 2010 ble det innført strengere helsekrav for førerkort, og over hele landet har det vært en økning av folk som mister lappen på grunn av helseproblemer.

I Møre og Romsdal har fylkeslegen jobbet tett med politi, vegvesenet og fastleger for å plukke ut bilister som kjører i påvirket tilstand. I fjor tok de førerkortet fra 1200 bilister bare i Møre og Romsdal, der en stor del skyldes rus og medikamentbruk.

Kutter ned på forbruket

– Vi ser at enkelte har redusert forbruket av sterke smertestillende og sovemedisiner. De har gjort en innsats for å få lov å fortsette å kjøre bil, sier apoteker ved Bootsapoteket i Molde, Lisa Grinaker.

I fjor behandlet fylkeslegene over 32 000 dispensasjoner for bilister som ville kjøre med sterke medisiner. Også disse mener fylkeslegen kan reduseres med en fast rusgrense.