Kjemper for å stoppe flytting av domstol

Voldasamfunnet samler seg i kampen for å beholde Søre Sunnmøre tingrett. Stortingsrepresentant Jenny Klinge reagerer på at forslaget kom dagen etter valget.

Søre sunnmøre tingrett

DOMSTOL: Domstoladministrasjonen har foreslått å slå sammen domstolen i Volda med Ålesund.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Domstoladministrasjonen vil vurdere å slå sammen flere tingretter, blant annet Søre Sunnmøre tingrett og Sunnmøre tingrett.

Forslaget fra domstolsadministrasjonen kom som en overraskelse. Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) håper å få stanse en flytting av tingretten i Volda til Ålesund.

Hun reagerer på at forslaget kom først etter valget.

Jenny Klinge

Stortingsrepresentant Jenny Klinge er ikke enig med domstolsadministrasjonen.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Det som er spesielt med denne saka er at domstolsadministrasjonen sendte ut brevet om å slå sammen domstoler dagen etter valget, og det syns jeg er et dårlig tidspunkt. Det kunne de kommet med tre uker tidligere, sier Klinge.

Hun sier at Sp har vært klare på at det er noe de ikke ønsker seg.

– Vi ønsker å beholde domstoler rundt om i Norge slik det er nå, men det er selvsagt mulig å slå sammen enkelte steder, sier Klinge.

Vil kjempe for tingretten

Stefan Halck i Volda Næringsforum

Stefan Halck i Volda Næringsforum.

Foto: Voldaforum.no

Stefan Halck i Volda Næringsforum mener det er svært viktig å beholde tingretten. Kommunen vi tape arbeidsplasser, men han mener det også svekker demokratiet.

– Sentralisering av domstolene vil svekke sivilsamfunnet, som en tingrett betjener i stor grad. Og måten dette er gjort på mener vi kan svekke lokaltilknytningen til demokratiet i samfunnet.

– Blir det en kamp for å beholde tingretten?

– Hvis vi er flere sammen om dette så skal vi gjøre det vi kan for å prøve å påvirke dette, sier Halck.

Siste video/lyd

Ein fem år lang krangel etter rehabilitieringa av Freifjordtunnelen, hamnar no i forliksrådet. 
Statens vegvesen meiner ei svakheit i plastduken som ble laga, kan gi ekstrakostnader i hundremillionar-klassen.
Ålesund kommune har kome på kant med delar av kulturlivet i byen. Då det kom fram at mellom andre Matfestivalen ikkje lenger får halde til på sin tradisjonelle plass midt i sentrum - har mange års irritasjon kome til overflata.
Utdanninga for fagarbeidarane i maritim industri kan bli endra. Ei fersk masteroppgåve konkluderer blant anna med at ein må sjå på heile utdanningsløpet - og at haldninga til yrkesfaga må bli betre.