Innstilt ferjeavgang

På ferjesambandet mellom Halsa og Kanestraum blir avgangen frå Halsa 20.20 og frå Kanestraum 20.50 innstilt på grunn av tekniske problem.