Slik vil Høyre realisere sykehuset i Nordmøre og Romsdal raskt

Høyre tror på tidligere byggestart av nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal, dersom en tar i bruk en såkalt offentlig-privat-løsning (OPS).

Helge Orten

Møre og Romsdal Høyre sin toppkandidat til stortingsvalget, Helge Orten vil gjøre som svenskene.

Foto: NRK

Tirsdag kalte Helse Møre og Romsdal inn til oppstartsmøte for kommunedelplanarbeidet ved Gamle Handelssted i Angvika, og alle parter jakter nå en avklaring om hvor sykehuset skal ligge.

Spørsmålet om finansiering er også under vurdering. Det er enn så lenge ikke klart hvor mye det nye sykehuset vil koste, men som en pekepinn kan det nevnes at sykehusalternativet i Molde var anslått å koste rundt tre milliarder kroner.

I utgangspunktet har helseforetaket ansvaret for å spare opp en egenkapital på 50 prosent, for å utløse det statlige lånet som skal finansiere resten av det nye sykehuset.

Nå lanserer Høyre to løsninger som kan gi fortgang i prosessen, og forhåpentligvis realisere prosjektet tidligere enn først antatt.

Privat hjelp

I første omgang vil Møre og Romsdal Høyre sin toppkandidat til stortingsvalget, Helge Orten gjøre som svenskene og innføre en såkalt offentlig-privat-løsning (OPS).

– Fordelen med denne ordningen er at en trekker private aktører inn i bygg- og planprosessen. Dette vil føre til at en kan få større fremdrift, samt fordele investeringskostnadene over en lengre periode. Dermed unngår man en del av egenkapitalbelastningen som helseforetakene har i dag når de skal finansiere sykehus, sier Orten.

Han foreslår altså at de private aktørene skal stå for bygging, drift og vedlikehold av selve bygget, mens det offentlige skal drive sykehuset.

– Denne OPS-løsningen har blitt foreslått flere steder i Oslo. Da må en også kunne vurdere dette i resten av landet.

Redusert egenkapital

I tillegg til OPS, vil Høyre øke låneandelen til 70 prosent. Det vil si at man bare trenger 30 prosent egenkapital for å utløse sykehuslånet. Dette vil utgjøre en betydelig sum, sammenlignet med kravet om 50 prosent egenkapital.

– Ved å forandre på denne modellen til 70/30 vil egenkapitalkravet bli redusert. Det vil medføre at en kan finansiere nytt sykehus med en lavere egenkapital, og dermed komme fortere i gang med bygging, sier Orten.