Hopp til innhold

Hevdar det er sprik i forklaringane til pasienten

Den tidlegare legen sin advokat meiner den unge kvinna har forklart seg langt meir nyansert i tidlegare avhøyr.
Han la fram utskrift og lydopptak av tidlegare avhøyr der det går fram at ho ikkje huskar om ho ba legen gjere ei undersøking av brysta hennar.
I retten i dag hevda ho bestemt at ho ikkje har spurt om det. Advokaten meiner det også er fleire døme som viser at det er sprik i forklaringane hennar.

Rettssak i Molde
Foto: Øyvind Sandnes / NRK

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL