Hopp til innhold

Her er «kjendislista» frå Møre og Romsdal

Sjølvsagt betalar også kjendisane skatt. Men sjå her kor store forskjellane er på både skattbar formue, skattbar inntekt og betalt skatt.

Kjendiscollage

Eit knippe kjende folk frå Møre og Romsdal. Her ser du opplysningane som finst om desse og fleire til i skatteoppgjeret for 2016.

Foto: Scanpix

I denne lista finn du både forfattarar, mediefolk, idrettsfolk og andre kunstnarar. På lista finn du dei rikaste rike og folk som hamnar heilt på den andre sida av skalaen på denne lista. Hugs at dette er ei liste over skattbar inntekt og formue, og at det slett ikkje alltid seier alt om økonomien til vedkomande.

Denne lista er sortert etter namn, skattbar formue, skattbar inntekt og betalt skatt.

Kjendistoppen i Møre og Romsdal

Annbjørg Lien

868.583

361.918

127.289

Anniken Obaidli

42.921

148.063

40.868

Ante Giskeødegård

1.221.230

877.026

364.704

Are Kalvø

2.876.316

2.377.564

1.064.519

Arill Riise

0

1.365.013

591.129

Astrid Overå

0

451.224

160.517

Berit Riise

0

366.180

132.624

Bjørn Rune Gjelsten

1.375.348.307

305.629.226

99.658.220

Cecilie Skog

4.105.261

686.293

282.074

Christia Michelsen

0

657.786

252.408

Dina Misund

968.883

6.039

20.053

Edvard Hoem

0

1.632.133

684.574

Edvard Moser

6.252.344

2.833.088

1.012.813

Fredrik Ulvestad

0

0

0

Frode Alnæs

0

501.378

157.690

Gaute Grøtta Grav

0

747.028

275.750

Harald Tom Nesvik

0

1.137.237

486.062

Henning Sommerro

2.584.296

396.524

140.733

Ingeborg Midttømme

234.354

997.443

412.851

Jan Åge Fjørtoft

7.880.954

3.246.910

1.203.822

Jenny Langlo

214.675

178.932

51.803

Jens Christian Nørve

0

972.222

417.690

Jo Nesbø

242.057.456

37.096.644

20.261.574

John Arne Riise

Karoline Bjerkeli Grøvdal

584.572

92.960

23.203

Karsten Warholm

461.130

204.851

58.985

Kjell Inge Røkke

11.109.648.936

0

94.408.725

Kjell Magne Bondevik

2.432.129

1.371.251

547.540

Kjetil Rekdal

0

2.232.432

1.034.862

Lilli Bendriss

633.059

1.328.704

219.653

Linnea Myhre

1.138.664

530.979

192.581

Lodve Solholm

1.354.748

1.480.818

634.059

Magnus Wolff Eikrem

13.726.655

2734

104.777

Maria Parr

0

635.766

251.027

May-Britt Moser

3.090.569

1.360.903

582.351

Nils Petter Molvær

0

1.327.238

475.345

Oddgeir Bruaset

4.965.387

1.618.981

651.135

Olav Lundnanes

0

0

0

Olav Nils Sunde

0

0

113.829

Ole Gunnar Solskjær

17.659.262

15.875.852

3.895.673

Per Oddvar Hildre

1.018.778

287.968

97.480

Ragnar Torset

135.581

291.893

76.181

Sigrid Raabe

109.395

33.193

0

Simone Eriksrud

0

299.927

107.714

Sten Grytebust

2.170.821

1.778.222

66.589

Stine Hole Ulla

902.379

35.825

4.308

Terje Sporsem

0

1.434.787

533.732

Trond Fredriksen

0

838.644

334.993

Trude Teige

0

1.216.931

530.582

Øivind Elgenes

0

504.233

199.775

Ørjan Håskjold Nyland

0

6.650.536

163.346

Ørnulf Opdahl

28.955.229

4.334.922

1.963.692

Åge Hareide

9.661.694

14.302

70.225

Ekspander/minimer faktaboks

Listene byggjer på tal frå Skattedirektoratet. Dei kan bli endra etter klagehandsaming. Vi gjer merksame på at listene kan innehalde feil.