Har utslippsfrie skip i 2021

De bedriftene som ikke henger med på det grønne skiftet, kommer ikke til å være en del av vinnerlaget i fremtiden. Det tror reder og Havila-gründer Per Sævik som sammenlikner dagens situasjon med overgangen fra seil til damp på 1800-tallet. Stortinget har satt som mål at verdensarvfjordene skal trafikkeres av utslippsfrie båter innen 2026. Det målet bør det være fullt mulig å nå, mener Sævik som selv tar sikte på å ha utslippsfrie båter på plass i 2021. I løpet av de siste årene har Sævik overtatt fergeselskapet Fjord1 og utfordret Hurtigrutens monopol langs norskekysten.

Per Sævik og Atle Hamar
Foto: Trond Vestre / NRK