Har betalt 1 million i dagbøter

Frå 2017 har Volda kommune hatt ei eksplosiv auke i dagbøter grunna for få omsorgsplassar. Dei høge tala heldt fram i 2018 med 80 døgnbøter som berre i fjor kosta kommunen 379.760 kroner. Over dei siste 2,5 åra har Volda kommune betalt tett oppunder ein million kroner i døgnbøter til Helse Møre og Romsdal. Det skriv Fjordingen (krev innlogging).