Godkjenner reguleringsplan

Fylkesmannen godkjenner reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand i Nesset og har sendt den over til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for behandling. Denne planen åpner for å etablere et nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand, men Fylkesmannen har ikke vurdert forurensingsfaren. – Saka er svært kompleks og konfliktfylt så den er løftet opp på direktoratsnivå, sier fagsjef Jon Ivar Eikeland i Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen. Tilrådinga gjelder bare området på land.

Jon Ivar Eikeland
Foto: Gunnar Sandvik / NRK