Glatt føre gir operasjonskø

Planlagte operasjoner kan bli avlyst på kort varsel på grunn av press på operasjonsstuene i Helse Møre og Romsdal. Grunnen er at mange har skadet seg på det glatte vinterføret, opplyser helseforetaket. Situasjonen er den samme på alle sjukehusa i foretaket.– Slik situasjonen er no må vi prioritere de pasientene som kommer inn og som trenger akutte operasjoner, sier ortoped Erland Hermansen.

Glatt føre
Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK