Hopp til innhold

Går videre med to leverandører

Programmet Helseplattformen går videre med to leverandører i anbudskonkurransen for å tilby ny elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Det skriver Helse- Midt på sine nettsider. Totalt fire aktører leverte tilbud før fristen gikk ut og to aktører er nå med i den videre konkurransen.