Fylkeskommunen tar initiativ til

å etablere ingeniørutdanning på bachelornivå ved høgskulesenteret i Kristiansund. Samstundes vil fylket bidra med 20 til 30 millionar kroner til å opprette eit høgskulefond. Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik seier høgskulane er viktige i den regionale utviklinga og derfor vil fylkeskommunen bidra, sjøl om dei ikkje har ansvar for høgskulane.