Hopp til innhold

Frykter masseutsendelser i jula

Regjeringen har ikke nådd målet for antall utsendelser av asylsøkere uten lovlig opphold i år. Nå frykter Møre-biskopen storaksjon i jula.

Biskop Ingeborg Midttømme fryktar at mange asylsøkjarar, med endeleg avslag på sin søknad om opphold i Norge, vil bli tvangssendt dei nærmeste dagane. Asylsøkjarfamilien som du skal treffe no har opplevd å få politiet på døra.

Biskop Ingeborg Midttømme frykter at mange asylsøkere, med endeleg avslag på sin søknad om opphold i Norge, vil bli tvangsutsendt de nærmeste dagene.

Biskop Ingeborg Midttømme

Biskop Ingeborg Midttømme frykter myndighetene bruker jula til å sende ut asylsøkere.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Biskop i Møre, Ingeborg Midttømme, frykter at julehøytida blir brukt til å tvangssende asylsøkere ut av landet.

Biskopen begrunner frykten med at regjeringen varslet at antall tvangsutsendelser fra Norge skulle økes i år. Men tall fra Justisdepartementet viser at de er langt unna målsettingen.

– Skal regjeringen nå målet sitt om utsendelse av asylsøkere, må dette gjøres i de nærmeste dagene, sier biskopen.

Politiet skal jobbe i romjula

NRK har hentet inn tall fra Justisdepartementet som viser at 4680 personer er uttransport fra Norge så langt i år. Dette er 70 personer færre enn hva regjeringen har lagt opp til.

Pål Lønseth

Pål Lønseth er statssekretær i Justisdepartementet.

Foto: Dang Trinh / NRK

– Vi har godt håp om å nå måltallene våre. Politiets utlendingsenhet jobber jamt og trutt videre, og de vil også jobbe i romjulen, sier Statssekretær i Justisdepartementet, Pål Lønseth.

Midttømme mener regjeringen har sendt ut signal som tyder på at de vil benytte seg av julefreden til utsendelse av asylsøkere.

– Utsagnet til Lønseth bekymrer meg. Jeg vet at regjeringen ikke har nådd målet sitt om antall utsendelser i år, og nå lurer jeg på om julen blir tidspunktet for utsendelser, sier Midttømme.

Frykter regjeringen har "julestrategi"

Jula er ofte en rolig tid for både presse og andre organisasjoner. Dette frykter biskopen at myndighetene kan utnytte for å få mindre støy rundt utsendelse av asylsøker

– Jeg håper ikke at justisdepartementet har en strategi på å sende ut asylsøkere når folk er mest opptatt av andre ting. Men jeg ser ikke bort fra at denne rolige tiden kan bli benyttet til å sende ut asylsøkere, sier Midttømme.

Men dette avviser statssekretæren.

– Vi har ikke en strategi på at mennesker skal sendes ut i romjulen. Vi sender ut personer uten lovlig opphold i landet hele året. Regjeringen har vært helt åpen på at personer uten lovlig opphold skal hjemsendes. Vi offentliggjør tall hver måned på dette. Selvsagt ønsker vi at de skal forlate Norge frivillig. Går ikke dette blir de sendt ut med tvang, sier Lønseth.

Biskopen mener tvangsutsendelse av asylsøkere er et ubehagelig spørsmål for alle parter. Mørebiskopen har tidligere tatt til ordet for å opprette et menneskerettighetsombud i Norge.

Flere politikere har tatt til orde for et slikt ombud

– Norge er mer opptatt av å følge lover og ha retten på sin side. Jeg mener de ikke behandler asylsøkere som enkeltindivider. At man har loven på sin side, betyr ikke at man alltid har rett, sier Midttømme.

Barna er livredde

Etiopere i domkirka

Etiopiere i kirkeasyl i Oslo Domkirke.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

Barnas situasjon er biskop Ingeborg Midttømme sitt motiv for å engasjere seg sterkt i asylsaker.

– Det er ingen som forstår at et barn som har vært mer enn tre år i Norge skal sendes ut. Det er for mange av oss uforståelig, og gjør noe med vår rettsfølelse, sier biskopen.

Hun forteller at veldig mange barn er veldig redde nå i julemåneden og i andre høytider.

– Dette gjelder spesielt etiopierne som sitter i kirkeasyl i Oslo Domkirke. Høyesterett har avvist anken deres, og de forbereder nå en anke til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. De er livredde og frykter utsendelser når de nå forbereder ankesaken mot Norge.

– Gi amnesti i jula

– Jeg skulle ønske at regjeringen kan gå ut å gi juleamnesti til alle flyktningfamilier med barn.

At de garanterer at ingen blir tvangssendt ut i juledagene. Da kan alle senke skuldrene være med å dele ønsket om fred på jord, sier biskopen.

– Vi har gitt Politiets utlendingsenhet beskjed om at det ikke skal pågripes personer som sitter i kirkeasyl julaften, 1. juledag og 2. juledag. Dette gjelder ikke mennesker som skjuler seg for kriminelle handlinger påpeker, Lønseth.

Biskop Ingeborg Midtømme er skuffet over at Justisdepartementet ikke gir en klar lovnad til alle som skal sendes ut av landet.

– Dette betyr at veldig mange går en usikker juletid i møte. Mange har nå en begrunnet frykt for at de ikke får feire julehøytiden sammen med sine kjære og nære. Jeg hadde forventet at Justisdepartementet gir alle barnefamilier som er blitt bedt om å forlate Norge får amnesti i jula. Også de som ikke sitter i kirkeasyl, sier en skuffet biskop.