NRK Meny
Normal

- Myndighetene bedriver sirkel-argumentasjon i Amelie-saken

Biskopen i Møre, Ingeborg Midttømme, er provosert over regjeringa si handtering av Amelie-saken. Politikerne toer sine hender og fraskriver seg ansvar, sier hun.

Ingeborg Midttømme

Ingeborg Midttømme er biskop i Møre. Hun har sittet fire år i Utlendingsnemnda.

Foto: Marianne Øverland Hjelset / NRK

Papirløse Maria Amelie som kom til Norge som barn, sitter nå på Trandum ventemottak, etter å ha blitt pågrepet i Lillehammer tidligere i forrige uka. Midttømme som selv har sittet fire år i Utlendingsnemda, er kritisk til regjeringa og statsministeren sin argumentasjon.

Maria Amelie

Maria Amelie sitter på på Trandum ventemottak. Hun ble pågrepet i Lillhammer sist uke.

Foto: Øijord, Thomas Winje / Scanpix

– Jeg er provosert over det jeg opplever som sirkel-argumentasjon. Regjeringen skylder på Utlendingsnemnda og på Utlendigsdirektoratet, og politiske myndigheter toer sine hender, sier Midttømme.

– Mener du at de fraskriver seg ansvar?

– Ja, jeg mener de fraskriver seg ansvar. De sier det er et lovlig fattet vedtak i Utlendingsnemnda. Og det er det. Men det har jo kommet frem at det bare er en person som har fattet det vedtaket. Maria Amelie har ikke fått møte i nemnda, og har ikke fått belyst sin sak nok, sier Midttømme.

– Ikke i tråd med lovgivers intensjon

Biskop Ingeborg Midttømme har sittet fire år i utlendingsnemnda. Hun mener det har utviklet seg en praksis som ikke er i tråd med lovgivers intensjon, og der man blir bedt om ta innvandringspolitiske hensyn. Og biskopen mener man burde ta hensyn til at Maria Amelie kom til Norge som barn.

Så langt jeg kjenner til gjennom media, er hennes søknad behandlet sammen med foreldrenes søknad. Hun har ikke fått belyse sin sak for en nemnd. Det er ikke tatt hensyn til barnekonvensjonen. Marie Amelie hadde ikke noe annet valg enn å følge sine foreldre da hun kom. Dette burde ha vært tatt hensyn til før man gjorde endelig vedtak i saken, sier Midttømme.

– Regjeringen må gripe inn

Ingeborg Midttømme sier at regjeringen fortsatt har mulighet til å gripe inn og sørge for at Maria Amelie får ny behandling av saken sin.

– Regjeringen må slutte å sirkelargumentere, og slutte å skylde på UNE og UDI. Regjeringen kan gripe inn. De kan si at forholdet til barns beste ikke er vurdert. Norge har sluttet seg til barnekonvensjonen, og gjør at denne saken bør få en ny behandling. Hun må også få lov til å møte i nemnda, for å få belyst saken sin, sier Midttømme.

Barns tilknytning til riket skal vektlegges

Biskop Midttømme legger spesielt stor vekt på at Maria Amelie var et barn da hun kom til Norge. Hun mener at flere sider ved saken ikke er vurdert.

– Denne saken er av prinsipiell art. Hun var et barn da hun kom til Norge. Hun har vært lenge i Norge. Og ifølge de lover vi har i Norge skal barns tilknytning til riket vektlegges. Det har, etter det jeg kan se, ikke skjedd i denne saken. Det bør gjøres før hun sendes ut av landet, sier Midttømme.