Hopp til innhold

Mattilsynet frykter alvorlig lakselus-sommer

En varm vinter og gode levekår for lakselusa skaper hodebry for oppdrettsnæringen. Nå frykter Mattilsynet alvorlig store mengder lakselus i sommer.

Illustrasjon oppdrettsanlegg

Illustrasjonsbilde: I brevet fra Mattilsynet blir det poengtert at det kan bli aktuelt å sanksjonere oppdretterne med tvangsmulkt, pålegg og eventuelt strengere tiltak dersom fisk med resistens lakselus eller høye lakselusnivå blir stående i sjøen.

Foto: Villa

Det går frem i et brev Mattilsynet har sendt til oppdrettere i hele Norge.

Seniorrådgiver Mette Moen viser til at Mattilsynet er bekymret for lakselussituasjonen i landet. Mer konkret er bekymringene knyttet til resistens, nedsatt følsomhet, og særlig lusenivåene.

I klartekst betyr det at tilsynet frykter en utfordrende oppblomstring av lakselus i sommersesongen, noe som kan være fatalt for fisk i oppdrettsanleggene, villaks og sjøørret.

Lakselus

Lakselus er den vanligste parasitten på oppdrettslaks, og finnes naturlig i norske farvann. Omfanget har økt betraktelig i takt med veksten i oppdrettsnæringen.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

– Vi er bekymret, fordi oppdretterne ikke har lyktes med å komme ned på like lave lusenivå som tidligere år på samme tidspunkt. Hvis man ikke klarer å komme seg innenfor grensene i Mattilsynets forskrift om regulering av lakselus, kan det bli aktuelt å be oppdretterne om å slakte fisk, sier Moen til NRK.

Sanksjoner

I brevet fra Mattilsynet blir det poengtert at det kan bli aktuelt å sanksjonere oppdretterne med tvangsmulkt, pålegg og eventuelt strengere tiltak dersom fisk med resistens lakselus eller høye lakselusnivå blir stående i sjøen.

– Er det oppdrettere over hele landet som kan risikere oppblomstring?

– Situasjonen er heldigvis litt bedre lenger nord, men ellers er det relativt likt ved store deler av norskekysten, opp til Nordland, sier Moen.

Varm vinter får skylden

Informasjonssjef Øyvind André Haram i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforbund (FHL) sier det trolig er den varme vinteren som har skyld i oppblomstringen av lakselus.

– Lusa liker ikke varmt vann, og nå har det vært en veldig mild vinter. Derfor er det ikke overraskende at Mattilsynet nå kommer med denne advarselen, sier Haram.

Han sier FHL er fullt klar over situasjonen, og understreker at organisasjonen jobber tett med oppdrettsnæringen for å få bukt med lakselusproblemet.

Øyvind Andre Haram

Informasjonssjef Øyvind André Haram i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforbund (FHL) sier det trolig er den varme vinteren som har skyld i oppblomstringen av lakselus.

Foto: NRK

Ifølge informasjonssjefen, bruker oppdrettsnæringen i Norge til sammen over en milliard kroner på tiltak som skal bekjempe luseproblemet.

– Det blir satset knallhardt for å ta knekken på lusa. Nye teknologiske hjelpemidler er på vei, og i november kommer for eksempel luselaseren «Stingray» som bokstavelig talt skal skyte lusa av laksen.

Tar advarselen på alvor

Fiskeoppdretter Per Arne Dahle ved Aqua Farms Vartdal AS bekrefter FHL sine mistanker om at det er den varme vinteren som er skyld i oppblomstringen av lakselus.

Dahle understreker at forekomsten av lakselus er forskjellig i ulike deler av landet, men mener absolutt at man bør ta advarselen fra Mattilsynet på alvor.

– Her på Vartdal har vi ikke særlig mye lakselus, men vi er veldig obs på dette problemet og har blant annet installert «skjørt» som skal hindre luselarvene å feste seg på fisken, sier Dahle.

– Det er uansett viktig å ha en god plan på hvordan man skal takle luseproblemet.