Foreslår Rindal i storkommune

Rindal bør slå seg sammen med Agdenes, Meldal, Orkdal og deler av Snillfjord i den nye storkommunen Orkland i Trøndelag, skriver rådmannen i sin innstilling til kommunestyremøtet 14.desember. Rindal har søkt om å få skifte fylke, men kommunestyret har tidligere vedtatt å fortsette som egen kommune. Men i det forrige kommunestyremøtet ble det vedtatt å behandle spørsmålet om kommunesammenslåing på nytt.