Foredling ville gitt arbeidsplasser

83 prosent av norsk laks sendes ubehandlet ut av landet. – Hadde foredlingen av norsk laks som nå skjer i EU blitt gjort her hjemme, ville vi hatt minst 10.000 nye arbeidsplasser over hele landet, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark. Han tilføyer at dette blant annet ville vært ingeniørjobber.

Geir Ove Ystmark
Foto: Sjømat Norge