Hopp til innhold

Flytting kan forringe vannkvalitet

I forbindelse med Kystverkets utdypingsprosjekt «Innseiling Ålesund» er det mandag 22. juli planlagt flytting av en sjøledning for drikkevann. Sjøledninga forsyner store deler av Hessa og Skarbøvika. Flyttinga kan medføre risiko for brudd. Brudd kan bety midlertidig redusert vannkvalitet for innbyggerne i bydelen. De blir i så fall varslet direkte via SMS, på hjemmesiden, facebooksiden og gjennom media. Ved behov vil kommunen utplassere nødvannstanker flere steder på Hessa og i Skarbøvika.