Hopp til innhold

Fekk strengare straff

Ein mann i 40-åra frå Nordmøre fekk strengare straff då saka mot han nyleg blei behandla i Frostating lagmannsrett.

I Møre og Romsdal tingrett blei mannen mellom anna dømt til 90 timars samfunnsstraff for eit tjuveri og for å ha køyrd bil medan han var påverka av narkotika. Han blei også dømt til å betale erstatning og til å miste førarretten i to år. Statsadvokaten i Møre og Romsdal valde så å anke straffeutmålinga til lagmannsretten.

Då saka blei behandla i tingretten, blei det mellom anna lagt vekt på at mannen var i ein rehabiliteringsprosess, som kunne bli øydelagt av å måtte sone i fengsel. Lagmannsretten har kome til at dette ikkje er tilfelle no lenger. Dei la også vekt på at mannen hadde utnytta eit tillitsforhold til nokon han hadde jobba hos før, for å ta seg inn i bustaden deira og stele fleire gjenstandar. Dei valde difor å dømme mannen til 120 dagar i fengsel.