Fekk køyreforbod

Ved Romsdalen kontrollstasjon blei 18 køyretøy avskilta eller fekk køyreforbod i kontrollar torsdag og fredag. Blant anna hadde to tunge køyretøy bremsefeil. Ein utanlandsk førar blei politimeld for køyring med over to tonn tyngre last enn lovleg. På Bergsøy kontrollstasjon fekk fem køyreforbod.