Fekk køyreforbod

Ein bilførar blei stoppa av politiet i Breivika i Ålesund då han køyrde ein bil som hadde store skader i front, knuste sideruter og ein brest i ei frontrute. Føraren fekk eit pålegg og forbod mot å køyre bilen.