Hopp til innhold

Får anken behandlet i Høgsterett

Linda Strand fra Surnadal får behandlet anken i den såkalte musefelle-saken i Høyesterett. Det skriver avisa Driva.

Strand ble i tingretten dømt for brudd på dyrevernloven etter å ha laget en hjemmelaget musefelle. Der ble mus lokket opp i en bøtte som var fylt med en blanding av vann og frostvæske. Strand anket så dommen.

Etter at Lagmannsretten i første omgang ikke ville behandle anken, opphevet Høyesterett vedtaket.

Frostating lagmannsrett bestemte så at anken skulle forkastes under dissens.

Strand anket så videre til Høyesterett. Nå skriver Driva at Høyesteretts ankeutvalg har bestemt at de tillater at anken blir fremmet.

Saken er foreløpig ikke berammet, og dato for ankebehandlingen blir dermed fastsatt på et senere tidspunkt.

Musefella som Linda Strand har laga.
Foto: Privat

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL