NRK Meny

Fagpåbygging i videregående skole

Elever som tar allmenn utdanning bør få rett til fagpåbygging, på samme måte som elever med fagutdanning i dag har rett til allmenn påbygging. Det sier Hallgeir Rødsand som arbeider i oppfølgingstjenesten i Kristiansund. Han mener de som fullfører studiespesialiserende med lave karakterer stiller svært dårlig på arbeidsmarkedet.