Hopp til innhold

Færre sauebønder

Så langt i år er det over 850 færre produsentar som har levert sau og lam til slakt, enn på same tid i fjor. Det utgjer ein nedgang på nær 6 prosent. Dårleg økonomi grunna nedgang i pris er den viktigaste enkeltårsaka, meiner Nortura.

Seks sau på fjellet.
Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL