Færre gebyr for dårlige dekk

Fem av hundre tunge kjøretøy som ble kontrollerte i vinter fikk gebyr for å være for dårlig skodd. Statens Vegvesen region Midt kontrollerte 9417 tunge kjøretøy . Hvis vi ser på utviklingen de to siste årene ser vi at andelen kjøretøy som får gebyr går ned, sier avdeklingsdirektør Frode Børstad . 1. januar 2015 ble det påbudt med vinterdekk også for tunge kjøretøy. Utviklingen etterpå har vært positiv.

Tungbilkontroll på Ørskogfjellet
Foto: Statens Vegvesen