Etterlyser meir vilje

AUF-leiar Ina Rangønes Libakk frå Averøy er ikkje fornøgd med kor langt ein har kome med det grøne skiftet her i landet. Ho synest ikkje næringsliv og styresmakter gjer nok for å kutte i klimagassane, spesielt ikkje når det gjeld oljenæringa. – Vi opnar nye oljefelt i rekordfart, i staden for å fokusere på korleis ein skal omstille seg, seier Rangønes Libakk.

Ina Rangønes Libak
Foto: Ann Eli Nøsen / NRK