Ellingsøytunnelen åpnet

Ellingsøytunnelen er åpen etter å ha vært stengt en periode.

Tunnelen ble stengt etter røykutvikling fra en bil.