Hopp til innhold

Ekstra støtte til låginntektsfamiliar

Den norske kyrkja får meir enn fire ekstra millionar frå regjeringa. Pengane skal gå til arrangement, matposar og julegåver til vanskelegstilte i advent, jul og nyttår.

Kyrkjerådsdirektøren fortel at Kyrkjerådet vil fordele tilskotet ut til 25 kyrkjeleg fellesråd. Fellesråda som får pengar er vald på bakgrunn av storleik og statistikk om born i familiar med vedvarande fattigdom i kommunen. Det kyrkjelege fellesrådet i Ålesund er blant dei som får støtte.