Ein person mottar helsehjelp

Naudetatane har kome fram til ulykka i Malmefjorden, og ein person mottar helsehjelp på staden. Det seier operasjonsleiar i politiet, Tor-André Gram Franck. Vegen ligg an til å bli stengt lenge, og Vegvesenet seier det blir jobba med omkøyring for persontrafikk. Tungtrafikken må truleg køyre over E39 Fursetfjellet.