NRK Meny

Dømt til syv års fengsel

Sunnmørsmannen som ble dømt til åtte års fengsel for overgrep mot sine to døtre i fjor, fikk redusert straffen med ett år i ankesaken i Frostating lagmannsrett. Mannen møtte selv ikke opp til ankeforhandlingene og skyldspørsmålet hans ble forkastet. Sakens lange behandlingstid er et moment for at mannen i 40-årene fikk redusert straff.