Dømt til åtte års fengsel for overgrep mot døtrene sine

Retten mener det er bevist at mannen ikke har skrupler når det gjelder overgrep mot barn.

Sunnmøre tingrett

En mann i 40-åra fra Sunnmøre er dømt til åtte års fengsel for gjentatte seksuelle overgrep og voldtekt over flere år mot barn under ti år.

Foto: NRK

En mann i 40-åra fra Sunnmøre er dømt for gjentatte seksuelle overgrep og voldtekt over flere år mot barn under ti år. Mannen har forgrepet seg på flere døtre og dømmes også for seksuell omgang med en annen jente under 14 år. Hjemme hos mannen har politiet også funnet flere hundre bilder og filmer med innhold som seksualiserer barn.

I retten fortalte en av døtrene at overgrepene startet allerede da hun gikk i 1. og 2. klasse på barneskolen. Overgrepene fortsatte helt frem til 5. klasse, ifølge forklaringen i retten.

Overgrepene skjedde som oftest i familiens bolig, og tiltalte drakk ofte alkohol da overgrepene skjedde. Mannen brukte vold og trusler før og under overgrepene som ble anmeldt i 2015.

Mange skjerpende omstendigheter

Retten mener at søstrene har gitt like forklaringer i forhold til en rekke detaljer, og i beskrivelser av tiltaltes handlingsmønster under overgrepene, som styrker deres troverdighet.

Retten har også lagt vekt på at tiltaltes seksuelle preferanser har kommet tydelig frem gjennom en gammel etterforskning, som ble henlagt på grunn av at saken var foreldet. Også funn av til dels grov barnepornografi på mannens datamaskiner styrker forklaringen til den eldste datteren.

Bildene og filmene er avdekket av politiet i to omganger når politiet har ransaket huset til tiltalte. Politiets etterforskning viser at bilder og filmer må ha blitt lastet ned over tid, og noen av filene har senere blitt systematisert i kataloger av den som har brukt datamaskinen. Samlet sett finner retten det bevist utover enhver rimelig tvil at det var tiltalte som lastet ned alt materialet. Politiet har inndratt fire datamaskiner fra mannen.

Retten finner flere skjerpende momenter. Barna bodde i en periode kun hos tiltalte uten mor til stede, og var i en særdeles sårbar situasjon. Tiltaltes overgrep mot egne barn representerer også et grunnleggende tillitsbrudd. Dette foregikk i barnas hjem, der de kunne forvente trygghet.

Opptrådt planlagt og manipulerende

I dommen skriver retten at mannen har opptrådt planlagt og manipulerende i forhold til de fornærmede. Også i forbindelse med rettssaken trekkes det frem i dommen at tiltalte ringte til sin tidligere ektefelle dagen før saken skulle opp, og advarte henne om at det hadde kommet frem ufordelaktige opplysninger om henne. Formålet med telefonsamtalen var utvilsomt å innvirke på en vitneforklaring han ikke så seg tjent med.

Dømt til åtte år

Retten trekker fra ett år i straffeutmåling fordi den første anmeldelsen fra jenta, som ikke var hans egen datter, ble anmeldt i 2013. Derfor gis det fradrag i straffen på ett år for lang saksbehandlingstid. Mannen er derfor dømt til åtte år i fengsel.

Alle de fornærmede har krevd oppreisningserstatning. Samlet er summen på 450 000 til de fornærmede i saken.

Nekter straffskyld og anker

Mannen nekter straffskyld for alle overgrepene. han nekter også kjennskap til lagring av bilder og videoer med innhold som seksualiserer barn. Mannen er ikke tidligere straffedømt.

Erling Flisnes er forsvarer for mannen og sier at han vil anke saken.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld og vi anket derfor dommen da den ble forkynt.

Utover det ønsker ikkje Flisnes å kommentere saka.