Hopp til innhold

Dømd for skattesvik

Ei kvinne i 30-åra er dømd til fengsel i 10 månader og til å betale ei bot på 123 tusen kroner for å ha unndrege skatt.

Kvinna dreiv frå januar 2018 og ut desember i 2020 forretning utan at føretaket blei registrert i meirverdiregisteret. I tillegg leverte ho mangelfulle skatteopplysningar, og sørga heller ikkje for at det blei ført rekneskap for forretninga.

I retten hevda kvinna at ho ikkje var klar over at forretninga hadde så stor omsetnad som skattekontrollen viser.

Retten kom til at skattesviket var planmessig utført, og at manglande skatteinnbetaling har gjeve kvinna konkurransemessig fortrinn i marknaden.