Hopp til innhold

Bryt reglane for spesialundervisning

Ålesund kommune oppfyller ikkje regelverket for elevar som får spesialundervisning ved Hessa og Skodje barneskular. Det har Statsforvaltaren konkludert med, skriv Sunnmørsposten. Grunnen er at skulane i fleire tilfeller har brukt månadsvis på å fatte vedtak. I tillegg manglar tilsette kompetanse i å lage læreplanar til elevar med spesielle behov, og dei har hatt for få spesialundervisningstimar.

Skulane har fått frist til 8.september for å rette opp i feila. Skulesjefen i Ålesund kallar no inn alle skulane i kommunen for å gi dei opplæring i papirarbeidet som krevst for spesialundervisning.

Skodje barneskule
Foto: Haavard Jangaard Strand / NRK