Bruker 15 millioner på nedlegging

Ørskogfjellet skytefelt er lagt ned og planlegges miljøsanert i 2017. Regjeringen foreslår å bruke 15 millioner kroner på tiltaket i 2017.