Bilberging av vogntog på FV 65

På fylkesvei 65 i Settemsdal mellom Surnadal og Halsa, er ett felt stengt på grunn av bilberging av et vogntog.