NRK Meny

Betre tilbod Molde - flyplassen

Transportilboda mellom byen og flyplassen i Molde skal bli betre. Kritikken har hagla mot manglande informasjon og eit dårleg drosje- og busstilbod. På ei møte i dag mellom mange av aktørane innan transport, reiseliv og næringsliv var det brei semje om at tilbodet skal bli betre, seier Britt Flo i Molde Næringsforum.

Møte om transporttilbod Årø
Foto: Gunnar Sandvik/NRK