Betre med nedlegging

Lensmannen på Smøla, Arnfinn Fuglevåg, meiner Smøla kunne fått ein betre polititeneste utan ein fast kontorstad. Fuglevåg sat i eit utval som foreslo å legge ned kontoret på Smøla og flytte alle dei 7 tilsette til Aure. Han meiner framleis det ville vore den beste løysinga. Fredag blei det kjent at politidirektøren opprettheld lensmannskontoret på Smøla.