Avtale klar for Farstad Shipping

Farstad Shipping i Ålesund er berga. Dei går inn i eit samarbeid med Solstad Offshore og Deep Sea Supply. Partane har blitt samde om ein plan for restrukturering.