Åtte månader i fengsel

Ein 21-åring frå Nordmøre er dømt til åtte måneder fengsel for fleire ulike lovbrot. Mellom anna er han dømt for innbrot, tjuveri, biltjuveri misbruk av eit bankkort, ruskøyring og oppbevaring av narkotika. Som erstatning må han betale over 115 000 kroner samt har fått inndratt nesten 23 000 kroner. Han får heller ikkje ta førarkort på fem år.