Aksjon mot nedlegging av Ello
Foto: Roar Strøm / NRK